Sprawozdanie zarządu z działalności w ubiegłej kadencji, udzielenie absolutorium oraz wybory członków zarządu były głównymi tematami podczas konferencji sprawozdawczo ­ wyborczej Zarządu Oddziału ZNP w Środzie.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Środzie od 27 kwietnia 2006 do 28 kwietnia 2010 przedstawił zebranym prezes oddziału Piotr Lepczyński. Prezes rozpoczął swoje sprawozdanie od rysu historii ZNP, przypominając, że związek w Wielkopolsce obchodzi w tym roku 90. rocznicę powstania, a w Środzie ­ 89. rocznicę.  
Nie mogło oczywiście zabraknąć sprawozdania z pracy zarządu w minionej kadencji oraz stanu oddziału średzkiego ZNP. Jak się okazuje, na początku kadencji do związku należały 504 osoby, aktualnie należy do niego 470 osób. W latach 2007 ­ 2008 nastąpił duży spadek liczby członków związku. Jak podkreślił jednak prezes Lepczyński, rok 2009 zaznaczył się ponownym wzrostem liczby członków.
Zarząd w ubiegłej kadencji zajmował się między innymi sprawami socjalno ­ bytowymi, zdrowotnymi, warunkami pracy i nauki, dokształcaniem nauczycieli oraz działalnością kulturalno ­ oświatową i turystyczną. Co roku trwały negocjacje z organami prowadzącymi regulaminy wynagradzania nauczycieli, a te właśnie negocjacje były jednymi z najtrudniejszych. Prezes mówił także o kontaktach związku z władzami samorządowymi, obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystym przyjmowaniu nowych członków związku.
Prezes nie zapomniał też o dokumentowaniu prac zarządu, spisach członków oraz protokołach z zebrań, które były gromadzone przez całą kadencję. ­ Miniona kadencja wymagała od nas zdecydowania i mobilności wobec pojawiających się trudnych zjawisk, takich jak komercjalizacja i prywatyzacja oświaty, zmniejszające się nakłady na oświatę, negatywne zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym, czy brak jednoznacznych przepisów regulujących organizację procesu dydaktyczno ­ wychowawczego w szkołach i placówkach ­ mówił Piotr Lepczyński.  
Prezes przypomniał też organizowane akcje w obronie oświaty publicznej, między innymi marsze protestacyjne w Warszawie, w których uczestniczyło 19 ­ 20 osób ze średzkiego oddziału związku oraz pikiety pod MEN i pod sejmem w 2008 roku.
W przemówieniu nie zabrakło też wspomnień o organizowanych w ubiegłej kadencji wycieczkach zagranicznych (m.in. Włochy i Turcja), krajowych (Gdańsk, Elbląg, Lubelszczyzna, Mazury i Warmia), wczasach nad morzem i w górach, wycieczkach czy wyjazdach na przykład do kina czy na grzybobranie. Przy okazji prezes zaznaczył, że najbardziej aktywną grupą w kwestii organizowania i udziału w tych wyjazdach jest ognisko emerytów i rencistów.  
Swoje wystąpienie prezes zakończył podziękowaniami, które skierował w stronę członków ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej oraz osób, które służyły mu radą i pomocą podczas pierwszych dni urzędowania na fotelu prezesa. Ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium i przystąpiono do wyborów nowego zarządu.
W głosowaniu wybrano 22 członków zarządu oddziału, członków komisji rewizyjnej (Lidia Katafiasz, Wanda Smolarz, Rozalia Zdeb) oraz kandydatów na okręgową konferencję sprawozdawczo ­ wyborczą Zarządu Okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu (Piotr Lepczyński, Irena Lisewska oraz Dorota Rybacka).
Podczas zebrania przedstawiono też program działania Zarządu Oddziału ZNP w Środzie Wielkopolskiej na lata 2010 ­ 2014.

Piotr Lepczyński prezes średzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Średzianin od urodzenia, rocznik 1960. Absolwent Szkoły Postawowej nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego. Skończył Policealne Studiu Mechanizacji Rolnictwa przy Zespole Szkół Zawodowych w Środzie uzyskując tytuł technika mechanizacji rolnictwa, a następnie Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Po studiach, w 1987 roku, rozpoczął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1. Nieprzerwanie pracuje przy ul. Lipowej tyle, że teraz w Gimnajum nr 1.
Członkiem ZNP został w 1987 r. W 2000 roku został prezesem ogniska przy powstającym właśnie Gimnazjum nr 1. W latach 2002 ­ 2006 był wiceprezesem zarządu oddziału. Od 2006 do 2010 wybrany na prezesa zarządu oddziału. Teraz, zgodnie z wolą członków ZNP, rozpoczyna drugą kadencję. (pik)