Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie informuje, że zespół powołany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu uruchomił portal edukacyjny „Edukacja i profilaktyka pożarowa”.
Jest on dostępny po adresem www.edukacja.psp.wlkp.pl. Portal zawiera materiały edukacyjno ­ profilaktyczne przydatne podczas prowadzenia spotkań i zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Na stronie zamieszczone są również materiały dydaktyczne dla strażaków, nauczycieli, materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kolorowani, linki do stron i gier edukacyjnych), a także materiały informacyjne dla wybranych grup zawodowych.