Pan Leszek z brygadą MPECWiK montuje lub wymienia, ze względu na okres legalizacji, ok.1500 szt. wodomierzy rocznie. W tym roku wymienili już ponad 600 szt. wodomierzy oraz zamontowali ponad 400 szt. podliczników na podlewanie ogrodów z odczytem zdalnym. Jak widać, mają co robić
Jak informuje spółka MPECWiK, chcąc ułatwić pracę monterów zakupiono samochód wraz ze specjalistyczną zabudową. Samochód został też specjalnie oznakowany. 
(k)