W poniedziałek prezes MPECWiK Bartosz Bałażyk podpisał z Krzysztofem Grabowskim – wicemarszałkiem województwa wielkopolskiego, reprezentującego samorząd województwa wielkopolskiego, umowę na finansowanie inwestycji w kwocie 2.679.293 zł ze środków unijnych 
Umowa została podpisana w obecności Izabeli Mroczek - dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kierownika Działu Technicznego MPECWiK Tomasza Wawrzyniaka. Pozyskane pieniądze posłużą na wykonanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Środa Wielkopolska (etap II) - rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkówiec Piątkowski, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadziejewo, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra”. 
Uzyskana pomoc, w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, wynosi 2.679.293,00 zł, co stanowi 100 procent kosztów kwalifikowanych. 
Inwestycje realizowane będą w następującym zakresie Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim - realizacja w latach 2023-2024 - przebudowa stacji pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do 50 m sześc./h i maksymalną zdolność dobową SUW na poziomie 900 m sześc./d, która planowana jest do uzyskania po rozbudowie ujęcia o dodatkowe studnie. Zgodnie z projektem, zakres przebudowy obejmie m.in.: wymianę urządzeń i rurociągów technologicznych wraz z automatyką, budowę dwóch zbiorników wody czystej, każdy o pojemności 150 m sześc., podziemny zbiornik na wodę deszczową i roztopową, odstojnik wód popłucznych oraz instalacje sanitarne wodociągowe i kanalizacyjne na zewnątrz obiektu SUW.
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadziejewo - realizacja w 2023 r. będzie polegała na wymianie istniejącej sieci (0,320 km), w celu poprawy parametrów technicznych i eksploatacyjnych oraz jakościowych wody dostarczanej dla mieszkańców miejscowości Nadziejewo. Przebudowa przewiduje również nabudowanie na końcówkach sieci hydrantów ppoż.
Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra – realizacja 2024 r. W tym przypadku planowana inwestycja zawiera opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a następnie prace budowlane polegające na przebudowie odcinka kanalizacji sanitarnej w Winnej Górze oraz na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i odcinków umożliwiających podłączenie do niej nieruchomości (szacunkowa długość 0,303 km). W ramach zadania zostanie wybudowana także przepompownia ścieków wraz z rurociągiem tłocznym. Wybrana lokalizacja przepompowni umożliwi w przyszłości odbiór ścieków z terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Winnej Górze.
Inwestycje pozwolą na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich, znacząco podniosą jakość i niezawodność działania systemu uzdatniania i dystrybucji wody, a także pozwolą na podłączenie posesji do sieci sanitarnej. 
(k)