Burmistrz ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Adolfa Bnińskiego w Środzie. To ulica odchodząca od ul. Kosynierów, gdzie w ostatnich latach powstało nowe osiedle mieszkaniowe
Przetarg dotyczy budowy odcinka od ulicy Kosynierów o długości 397 m. Dzięki realizacji tej inwestycji, mieszkańcy przestaną po każdym deszczu brodzić w wielkich kałużach i błocie, podniesiony zostanie standard techniczny drogi oraz bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego.
Budowa drogi ulicy Bnińskiego obejmie przebudowę drogi klasy D, o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 m i chodników szerokości 2 m. Zakres prac obejmie roboty ziemne koryta pod drogę i chodniki, wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne, montaż elementów ulic jak krawężniki i oporniki betonowe z oporem, nawierzchnie pasa jezdnego z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchnie skrzyżowania z mieszanek mineralno-bitumicznych z drogą wyższego rzędu, nawierzchnie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej, regulacje istniejących wjazdów na posesję i utwardzeń, montaż płyt ażurowych umocnienia skarp, odwodnienie liniowe pasa drogowego na zasadzie chłonnego drenażu wraz ze studzienkami, oznakowanie pionowe i poziome wraz z sygnalizacją aktywną przejścia dla pieszych, rozścielenie ziemi i wykonanie trawników dywanowych, regulacja zaworów, studni i włazów studzienek.
Gmina na tę inwestycję otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji 1.395.030 zł. Oferty w przetargu można składać do 1 grudnia. Wybrany wykonawca będzie mieć 210 dni na realizację inwestycji.
(kóz)