Spotkanie odbyło się w świetlicy w Klęce. Zebranych powitał prezes OSP Klęka Damian Janiszewski. Na uroczystości zjawiło się około stu osób. Dopisali goście - obecni byli m.in.: wójt Aleksander Podemski, wicewójt Wiesław Schreiber, przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto Waldemar Tomaszewski, a także były wieloletni prezes Phytopharmu Klęka dr Jerzy Jambor. Do Klęki przyjechali też prezes zarządu powiatowego Związku OSP RP Jarosław Krzeminski i sekretarz zarządu Grzegorz Borowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej młodszy brygadier Maciej Kaczmarek, prezes gminny ZOSP RP Mariusz Nowak i komendant gminny Mariusz Poll. 
Zgromadzeni przypomnieli sobie historię OSP Klęka, która nie tylko jest długa, ale także jest dobrze udokumentowana kronikami i zdjęciami. Obecnie OSP Klęka to jedna z najczęściej wyjeżdżających straży pożarnych w powiecie średzkim. 
Prezes D. Janiszewski i naczelnik Wojciech Mazurek wręczyli podziękowania dla osób zasłużonych dla OSP Klęka. Również strażacy otrzymali odznaczenia. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: Albert Orzeł, Damian Janiszewski, Robert Rajczyk, Sławomir Dziergwa, Paweł Mikołajczyk i Bartosz Michalak. Strażacy otrzymali też odznaki za wysługę lat: 20 lat - Piotr Cichoń, 25 lat - Sławomir Dziergwa, 30 lat - Wojciech Mazurek, 35 lat - Sebastian Michalak, Adam Derlichowski i Ryszard Adryan, 40 lat - Krzysztof Cichoń, Sławomir Rogacki i Roman Michalak, 45 lat - Roman Cichoń, Stanisław Kałużniak, Kazimierz Rajman, Roman Ciemniejewski, Marek Cieślak, Ireneusz Goździaszek i Zenon Rajman, 60 lat - Jerzy Sobczak. 
Warto dodać, że na sali obecny był strażak, który był przy założeniu OSP Klęka 75 lat temu. Wincenty Michalak ma obecnie 93 lata. 
krzem