Zbioryspoleczne.pl prowadzi Centrum Archiwistyki Społecznej, a pieczę nad projektem sprawuje Ministerstwo Kultury. Są tam dokumenty, fotografie, nagrania audio i wideo (historii mówionej). To prawie 200 tysięcy wpisów i ponad 100 tysięcy plików, z których teraz może skorzystać każdy – za darmo i bez logowania.

Jak czytamy na stronie, te materiały są z wielu powodów wyjątkowe. „Przede wszystkim są inne niż te przechowywane w archiwach państwowych. Znajdziesz tu np. skany szklanych negatywów z początku XX wieku, zdjęcia z czasu transformacji po 1989 roku czy skany odbitek, które przesiedleńcy z Kresów przywieźli ze sobą na Ziemie Odzyskane.

Pod względem tematycznym nasze zbiory są tak różne, jak różne są archiwa społeczne. Portal jest kopalnią wiedzy o historii i lokalnych tradycjach, ale też o ludzkich pasjach i twórczości. Stąd dowiesz się więcej np. o alpinizmie, esperanto, jazzie, ruchu działkowym czy działalności grup zawodowych. Prezentowane tu archiwalia opowiadają o życiu społeczności dużych i małych miast i wsi z niemal każdego regionu kraju. 

- Do prowadzenia archiwum w ramach zbioryspoleczne.pl przygotowywaliśmy się od 2019 roku – mówi Bartłomiej Król, prezes Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego, który w tamtym roku przeszedł w tym zakresie specjalny kurs. Zbioryspoleczne.pl umożliwiają budowanie archiwów, wraz z opisem fotografii. Znajdziemy tam opis fotografii, datę wykonania zdjęcia i autora, kontakt do dysponenta zdjęcia, czyli w naszym przypadku do Powiatowego Archiwum Fotograficznego.

Obecnie średzki PAF ma opublikowanych i opracowanych 91 zdjęć. Przygotowanych jest znacznie więcej. Opracowanie każdego wymaga bardzo dużej pracy. Już niedługo pokażemy szerzej opracowane już zbiory.

(k)