Marcin Bednarz, radny powiatowy, były starosta, przeforsował na ostatniej sesji Rady Powiatu poprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z którą w przyszłym roku powiat ma przeznaczyć dla Polonii Środa dotację w wysokości 980 tys. zł! Starosta Ernest Iwańczuk zapowiedział, że nie wpisze tej kwoty do projektu budżetu, bo budżet ledwo się domyka i powiat nie ma takich pieniędzy na jakikolwiek dodatkowy cel
Sesja Rady Powiatu odbyła się w środę 16 listopada. Pod koniec obrad, dość niespodziewanie, radny Marcin Bednarz złożył wnioski do WPF, czyli prognozy, która jest podstawą dla zapisów budżetowych na kolejne lata. Zgodnie z propozycją byłego starosty, w przyszłym roku na dotację na klub Polonia Środa miało zostać wpisane 980 tys. zł. Swoją propozycję radny oparł na wniosku, jaki złożyła Polonia kilka dni wcześniej.
Wniosek radnego krytykowali radni Małgorzata Fertała, Bogusław Biernat i starosta Ernest Iwańczuk. - To kolejna kpina z mieszkańców. Wniosek Polonii wpłynął bez kosztorysu, bez przewidywalności wydatków. Tylko zawiera kwotę - mówiła radna. A starosta Ernest Iwańczuk dodawał: - To kolejny skok na kasę, rozwalacie ten ciężko spięty budżet. Na przyszły rok brakuje nam 1 mln zł na wydatki bieżące i 2 mln zł na inwestycje. Pieniądze na Polonię nie zmieszczą się w przyszłorocznym budżecie.
Za niespełna milionem złotych na Polonię głosowała cała 9 radnych z Marcinem Bednarzem, Piotrem Kasprzakiem, wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską-Zabłocką i członkiem Zarządu Powiatu Michałem Matelskim. Wniosek poparli także radni Ewa Kusik, Jacek Gabała, Stanisław Kominek, Maciej Pawlikowski i Przemysław Jankowiak. 6 radnych było przeciw: starosta Ernest Iwańczuk, członkowie zarządu Agnieszka Król i Bogusław Biernat, a także Małgorzata Fertała, Ryszard Grześkowiak, Marcin Nowak.
Zarząd Powiatu, w którym większość ma starosta nie wpisze niespełna 1 mln zł na Polonię do projektu przyszłorocznego budżetu. Ale rada, w której większość ma Marcin Bednarz, taki wniosek bez problemu będzie mogła przeforsować.
(kóz)