W zorganizowanym 26 października w Starostwie Powiatowym w Środzie szkoleniu udział wzięło 26 uczniów z pierwszych i drugich klas - przedstawicieli czterech szkół ponadpodstawowych z powiatu.

PSSE dodaje, że głównym celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV/AIDS wśród młodzieży. W trakcie warsztatów, młodzież mogła również dowiedzieć się, jak podejmować świadome decyzje zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem HIV i szerzenia się STD (chorób przenoszonych drogą płciową); kształtować właściwe postawy wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, określać stopnie ryzyka zakażenia HIV. Warsztaty miały również wzbudzić zainteresowanie młodzieży własnym zdrowiem i odpowiedzialnością za zdrowie partnera, a także uzupełnić wiedzę o tym, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną oraz promować postawy szacunku wobec siebie i innych. 

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali dyplom Młodzieżowych Liderów Zdrowia-kontra HIV oraz tematyczne materiały. 

dym