Alicja Golińska rozpoczęła swoją pracę w bibliotece w Krzykosach 15 grudnia 1981 na stanowisku bibliotekarza. 1 października 1991 r. objęła funkcję kierownika, a później dyrektora placówki, kierując nią przez 31 lat swojej pracy zawodowej. Zarządzając biblioteką, podejmowała wiele trudnych decyzji. 
W czasie swojej długoletniej pracy dyrektor Alicja Golińska nie raz przenosiła biblioteki, poprawiając ich warunki lokalowe. Jednymi z najistotniejszych jej osiągnięć była całkowita komputeryzacja biblioteki oraz pozyskanie dofinansowania z Infrastruktury Bibliotek na remont nowego lokalu filii bibliotecznej w Pięczkowie. 
Minione lata pracy zaowocowały szeroką ofertą kulturalną dla dzieci i młodzieży. - Serdecznie dziękujemy za poświęcenie i oddanie oraz trud, który włożyła Pani w swoją pracę. Życzymy zrealizowania planów, które do tej pory odkładane były na później. Mamy nadzieję, że jak my wszyscy, będzie Pani dobrze wspominać wspólnie spędzone tutaj chwile - mówią współpracownicy Alicji Golińskiej. 
(r)