Powiat średzki ogłosił postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”. Oferty składać można do 27 stycznia, do godz. 9:00
Zadanie dofinansowywane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+). Przedmiot zamówienia obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej – Powiatowego Urzędu Pracy, mieszczącego się na ul. Kosynierów 46 w Środzie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej mieszczącego się na ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie. Obiekty zostaną ocieplone, zyskają fotowoltaikę na swoje potrzeby, a także nowe elewacje. 
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych nad gruntem za pomocą styropianu, wymianę rur spustowych oraz rynien PCV, ocieplenie stropodachu od strony zewnętrznej za pomocą styropapy, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonanie tynków silikonowych, wykonanie remontu systemu grzewczego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę istniejącego oświetlenia na instalację oświetleniową typu LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającą energię elektryczną wyłącznie na potrzeby własne.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych nad gruntem za pomocą wełny mineralnej, wymianę rur spustowych oraz rynien PCV, ocieplenie stropodachu od strony zewnętrznej za pomocą styropapy, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi, wykonanie tynków silikonowych, wykonanie remontu systemu grzewczego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę istniejącego oświetlenia na instalację oświetleniową typu LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wytwarzającą energię elektryczną wyłącznie na potrzeby własne.
(k)