Wszystko rozpoczęło się w 2004 roku. Wtedy przy okazji kolędowych wizyt duszpasterskich, dobrze znany parafianom ks. Krzysztof Makosz zaproponował Monice Lechnerowskiej, aby razem z koleżankami – w tym Katarzyną Sumowską (z domu Sznura) poprowadziła zespół dziecięcy. Miał to być sposób na ożywienie mszy dla dzieci. Pierwsze próby odbywały się raz w tygodniu oraz w niedziele przed mszą św., na której miał grać zespół dziecięcy.

- Z czasem zaczęły zespolikiem interesować się dzieci, które chętnie przychodziły śpiewać. I tak młodszy chórek się rozrastał – wspomina Monika Lechnerowska. Z czasem dzieci brały udział w wyjazdach wakacyjnych razem z ministrantami. Odbywały się one pod hasłem „Wakacje z Bogiem”. Organizowali je zawsze wikariusze osiedlowej parafii, m.in. ks. Jarosław Gabler oraz ks. Łukasz Tadeusz. Przez kilka lat zespół prowadziła także Justyna Wiatr.

W grudniu 2013 roku odbyło się głosowanie na nazwę zespołu. Wygrała nazwa „Józefinki”. Nadanie nazwy zespołowi zaproponował ks. Marcin Cabaj, ówczesny wikariusz parafii św. Józefa, który później ufundował stroje dla zespołu. Od tego czasu Józefinki łatwo rozpoznać, kojarzone są z niebieskimi pelerynami. Od 2015 roku zespół prowadziła Mieczysława Sysak, wtedy też chórek śpiewał z Grupą Rodzinną. Dzieci działające w chórku zaangażowane są także w działania Kolędników Misyjnych. Od września 2018 roku zespół prowadziły Kamila Lesińska i Monika Lechnerowska – ta druga kieruje nim do dzisiaj.

Warto wspomnieć, że od najmłodszych lat chór wspierają Daria i Marta Woźniak. Dawniej śpiewały, a dzisiaj grają na gitarze. - Józefinki mają nie tylko próby, ale także warsztaty plastyczne oraz muzyczne, ostatnio z zespołem Mocni w Duchu. Współpracują z Caritas parafialnym oraz z zespołami z sąsiednich parafii – dodaje Monika Lechnerowska.

W niedzielę 28 stycznia Józefinki w parafialnym gronie świętowały swój jubileusz. Chórek można najczęściej usłyszeć podczas niedzielnych mszy św. o godz. 10:30.

KK