Czy w przyszłym roku znajdą się środki na wykonanie asfaltowego odcinka drogi prowadzącej do hospicjum przy ulicy Lotniczej? Nie ma takiej pewności
Dobiegają końca prace kanalizacyjne w ulicy Lotniczej w Środzie. Nowy odcinek kanalizacji będzie mieć długość 771 m. Prace obejmowały budowę kanału grawitacyjnego, montaż studzienek z kręgów betonowych, montaż studzienek sanitarnych. Wykonawca musi także wykonać roboty związane z odtworzeniem nawierzchni dróg utwardzonych kruszywem łamanym z zachowaniem reżimu technologicznego dla dróg utwardzonych kruszywem kamiennym.
- Po zakończeniu prac kanalizacyjnych, wykonawca odtworzy drogę do poprzedniego stanu. Ulica będzie miała nawierzchnię kamienną. Kiedy uda nam się wybudować ją w technologii asfaltowej - na razie nie chcę przesądzać. Wszystko zależy od środków, jakimi będzie dysponować gmina. Chodzi o około 300-metrowy odcinek - mówi Michał Orłowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Urzędzie Miejskim w Środzie.
(k)