Niesamowicie wygląda budowana komora napowietrzania na modernizowanej oczyszczalni w Chwałkowie. Prace budowlane mają się zakończyć jeszcze w sierpniu, a cała wielka inwestycja ma być gotowa najpóźniej do marca przyszłego roku
Przypomnijmy, że 23 września 2020 roku firma Envirotech podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie”. Koszt planowanej inwestycji to 12,3 mln zł.
Zakres umowy obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich zezwoleń i decyzji administracyjnych, na podstawie których zostanie przebudowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie. 
Sama inwestycja polega zaś na budowie nowego reaktora biologicznego, który umożliwi oczyszczenie większej ilości ścieków komunalnych. W ramach zlecenia wyremontowany zostanie ponadto istniejący reaktor biologiczny oraz obiekty wykorzystywane do mechanicznego oczyszczania ścieków i odwadniania powstających w procesach oczyszczania osadów ściekowych. Przebudowane już zostało za to laboratorium. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w nowoczesny system sterowania i monitorowania procesów technologicznych.
Inwestycja miała zostać zrealizowana przez firmę Envirotech przez okres 26 miesięcy, ale ostatecznie została ta umowa przedłużona o dodatkowe 4 miesiące. Tak więc inwestycja powinna się zakończyć do marca 2023 roku.
Po jej zakończeniu oczyszczalnia podwoi swoje moce w porównaniu do stanu obecnego.
(k)