Na ulicy 20 Października w Środzie prowadzone są prace, których finałem będzie przebudowa dwóch przejść dla pieszych. Wraz z nimi przebudowane będą częściowo chodniki dochodzące do przejść. Mieszkańcy zastanawiają się, jak to możliwe, że nowe chodniki powstają w miejscach, gdzie nie było takiej potrzeby, bo chodniki są w doskonałym stanie.
Inwestycję na drodze powiatowej, jaką jest ulica 20 Października wykonuje Lider Usług Komunalno-Samorządowych za 393.600 zł.
Przypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku powiat średzki uzyskał dofinansowanie na modernizację kilku przejść dla pieszych, m.in. właśnie na ul. 20 Października, a także w Jarosławcu, Czarnotkach, Solcu, w Środzie przy Szkole Podstawowej nr 3. Program zakłada nie tylko wybudowanie nowych bezpiecznych przejść dla pieszych, ale także budowę lub przebudowę chodników, które do tych przejść bezpośrednio przylegają. I tak się właśnie dzieje teraz na ul. 20 Października, choć można mieć wiele wątpliwości, co do zasadności takiego postępowania. 
Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. 20 Października w Środzie obejmuje likwidację jednego z istniejących przejść, budowę dwóch przejść wyniesionych wyposażonych w rampy krawężnikowe, w system fakturowych znaczeń nawierzchni, oświetlenie dedykowane, oznakowanie poziome grubowarstwowe, aktywne elementy odblaskowe, strefy oczekiwań, linie prowadzące oraz oznakowanie pionowe, przebudowę istniejących dróg dla pieszych, poszerzenie istniejących zatok postojowych do szer. 2,5 m, korektę oznakowania pionowego i poziomego.
(k)