LUBONIECZEK. W sobotę po raz drugi w Lubonieczku odbyła się akcja sprzątania świata
Akcja zakończyła się odkryciem dzikiego wysypiska, a uczestnicy posprzątali również śmieci wzdłuż ulic Jaśminowej i Czarneckiej oraz okolic świetlicy w Lubonieczku. Po sprzątaniu wszyscy spotkali się przy ognisku i gorącej zupie gulaszowej. Na dzieci czekały liczne atrakcje. Całe wydarzenie mogło się odbyć dzięki współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z sołtysem i radą sołecką.
krzem