30 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczone zostały ordery i odznaczenia państwowe przyznane osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych był były dyrektor COBORU
Prof. dr hab. Edward S. Gacek został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent Andrzej Duda przyznał order za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli roślin i nasiennictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Warto dodać, że order został przyznany już w kwietniu ubiegłego roku i ponad rok przyszło czekać na jego wręczenie. 
Przypomnijmy, że ponad rok temu, z końcem marca 2021 roku, prof. dr hab. Edward S. Gacek przeszedł na emeryturę. Profesor przeszedł na emeryturę po 46 latach pracy zawodowej, w tym prawie ćwierć wieku na stanowisku dyrektora COBORU. Prof. E. Gacek pełnił nieprzerwanie funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej od 1 grudnia 1996 roku. 
krzem