W sierpniu zakończono budowę i przebudowę przejść dla pieszych w mieście. Gmina Środa otrzymała na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających 105.261,60 zł
Przebudowano przejścia dla pieszych na drogach gminnych - na ulicy Czerwonego Krzyża, na ulicy Lipowej i na ul. Sportowej w Środzie. Wszystkie przejścia zostały wyniesione i doświetlone.
Przypomnijmy, że w Środzie w ramach inwestycji powiatowych w tym roku wybudowano już przejścia na ul. 20 Października, na rondzie Łukasiewicza koło Szkoły Podstawowej nr 3, trwają prace na ul. Kórnickiej. 
(k)