Lada dzień gmina Środa złoży wniosek o dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego, jakim jest Ratusz. Wizualizacje, jakie zostały już przygotowane pokazują, do jakiej świetności mógłby zostać przywrócony budynek, gdyby gminie rzeczywiście udało się pozyskać środki. A to nie wszystko
Gmina złoży wniosek do Rządowego Programu Polski Ład w ramach projektu odnowy zabytków. Wniosek musi mieć aprobatę konserwatora zabytków. Na wizualizacji pokazano także windę, która jednak nie zostanie zgłoszona w projekcie. Akurat na jej wybudowanie burmistrz będzie starał się pozyskać środki w innym miejscu.
Plany na zagospodarowanie terenu są jednak szersze. Jak nam powiedział Michał Orłowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Urzędzie Miejskim w Środzie, teren pomiędzy Biblioteką Publiczną, która właśnie jest rozbudowywana o nową część, a Ratuszem ma zostać zagospodarowana w całości na nowy skwer. Nie będzie tam już miejsc postojowych, jedynie przed samą biblioteką powstanie droga przeciwpożarowa.
- Zależy nam, aby w tym miejscu pojawił się kolejny teren zielony, gdzie będzie można usiąść, odpocząć. Powstanie tutaj doskonała zielona enklawa - mówi burmistrz Piotr Mieloch.
Burmistrz chciałby także, aby w tym miejscu wieczorami były wyświetlane wizualizacje dotyczące miasta. 
(kóz)