Inwestycja u zbiegu ul. Topolskiej i Strzeleckiej ma być gotowa przed wakacjami letnimi. Wytyczone i utwardzone są już drogi, a ostatnio ciągi zostały pomalowane. Ostry kolor robi świetne wrażenie. Wkrótce powinno pojawić się znaki, a potem jeszcze zieleń. Pewnych szlifów wymaga jeszcze plac zabaw zlokalizowany przy samym miasteczku. 
Miasteczko rowerowe ma być przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych do nauki jazdy na rowerze oraz przeprowadzania egzaminów i szkoleń na kartę rowerową. W miasteczku znajdować się będą różne elementy infrastruktury drogowej, m.in. sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, tablice ze znakami oraz fragment torów kolejowych. Ścieżki rowerowe są wykonane z różnych nawierzchni – asfaltowej, z kruszywa oraz z kostki betonowej. Na obszarze miasteczka zaprojektowano również wiaty rowerowe oraz wiaty ze stołami i miejscami na parkowanie rowerów. 
W części zachodniej zaprojektowano obszar rekreacyjny z altaną oraz siłownią zewnętrzną z czterema urządzeniami sprawnościowymi. Altana ma służyć jako bezpośrednia ochrona opiekunów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz pełnić funkcję piknikową i rekreacyjną. Na działce znajdą się także ławki i kosze na odpady pośród urządzeń siłowni zewnętrznej i miasteczka ruchu drogowego. Na terenie znajdować się będą nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. 
(k)