Insp. Jakub Gorczyński był do tej pory pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu. W ostatni piątek został komendantem wojewódzkim w Bydgoszczy i zastąpił na tym stanowisku nadinsp. Piotra Leciejewskiego, który po 30 latach zakończył służbę w policji. Co ciekawe, Piotr Leciejowski na wcześniejszym etapie swojej kariery był m.in. komendantem powiatowym w Śremie. 

Związany z gminą Środa inspektor Jakub Gorczyński, służbę w policji rozpoczął 1 września 1994 r. na stanowisku aplikanta Plutonu Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przez blisko 26 lat służby związany z garnizonem wielkopolskim, choć w średzkiej komendzie nigdy nie służył. Był między innymi: kierownikiem Sekcji Operacji Policyjnych Zarządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, naczelnikiem Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a z czasem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 24 lipca 2020 r. powołany został na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Wśród medali i odznaczeń, którymi został uhonorowany w czasie służby znalazły się: Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złota Odznaka Zasłużony Policjant. 

Inspektor Jakub Gorczyński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego Ekonomicznego, kierunek zarządzanie.

Do komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy insp. Gorczyńskiego wprowadził nadinspektor Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji.

(k)