Katarzyna Światowy
dyrektor LO im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie
Matura 2022 była tak naprawdę sprawdzianem nauczania zdalnego. Każdy rok szkolny dla tegorocznych maturzystów to było naprzemiennie nauczanie stacjonarne i zdalne. Nauczanie w klasie drugiej w osiemdziesięciu procentach odbywało się w trybie zdalnym. Prawdziwy rollercoaster! Olbrzymie wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Tym bardziej cieszy fakt, że sprawdzian ten zdaliśmy. Wyniki matur według mnie mamy dobre, siedmioro uczniów nie otrzymało świadectwa maturalnego 5 lipca, ale mam nadzieję, że odbiorą je we wrześniu, po egzaminie poprawkowym, do którego wszyscy ci uczniowie mają prawo. Uzyskane wyniki z przedmiotów pisanych na poziomie podstawowym są znacznie powyżej średniej krajowej, z przedmiotów rozszerzonych również uzyskaliśmy wyniki powyżej średniej krajowej, w dwóch przypadkach wyniki były równe średniej krajowej. 
Nasi uczniowie mieli różny stosunek do nauki przez te trzy lata. Było to widać zwłaszcza podczas nauki zdalnej. Ale muszę przyznać, że zdecydowana większość uczniów bardzo się w tym czasie zmobilizowała. Wyniki swojej pracy absolwenci widzieli podczas odbierania świadectw na koniec roku szkolnego. 
W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło również pięcioro uczniów z Ukrainy i Kazachstanu. To uczniowie, którzy zaczynali naukę języka polskiego dopiero u nas w szkole. Po trzech latach nauki stuprocentowy sukces zaliczyła dwójka z nich, trzech w sierpniu przystąpi do egzaminu poprawkowego. 
Pod koniec trzeciej klasy uczniowie trochę narzekali, że nauczyciele za dużo wymagają, że za bardzo „cisną”. Ale teraz widać, że było warto. Na przyszły rok szkolny możemy życzyć wszystkim, żeby nauka odbywała się stacjonarnie w szkole. Chociaż wiemy, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Przed nami też kolejne wyzwanie – wiosną 2023 r. do egzaminów maturalnych przystąpi pierwszy rocznik absolwentów 4-letniego liceum, który uczy się według nowej podstawy programowej.