• Nowa szkoła podstawowa jest w Środzie pilnie potrzebna. Teraz, kiedy wreszcie udało nam się pozyskać nieodpłatnie grunt pod szkołę, możemy zacząć prace koncepcyjne – mówi burmistrz Piotr Mieloch. Gmina pozyskała grunt przy ulicy Strzeleckiej, tuż za strzelnicą, z Krajowego Zasobu Nieruchomości. Działka gminę nie kosztowała ani złotówki, ale może powstać na niej tylko szkoła, a prace projektowe muszą rozpocząć się maksymalnie w ciągu dwóch lat. 

- Właśnie dlatego już na najbliższej sesji Rady Miejskiej wprowadzimy inwestycję budowy szkoły do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wszystko po to, aby można było rozpocząć prace koncepcyjne nad szkołą w północnej części miasta – mówi burmistrz.

Na razie nie jest przesądzone, w jakiej formie będzie realizowana inwestycja. Burmistrz Piotr Mieloch rozważa ogłoszenie konkursu na koncepcję nowej szkoły, a potem na wykonanie projektu. Być może taka forma pozwoliłaby na zaangażowanie w miejski projekt architektów, którzy ze Środą do tej pory nie mieli nic wspólnego, a chcieliby zaproponować ciekawe rozwiązania. 

Oczywiście możliwe jest też zlecenie projektu, a potem po prostu ogłoszenie przetargu na budowę szkoły. Na razie nic nie jest przesądzone. 

- Kiedy projekt będzie gotowy, w zależności od możliwości na pewno będziemy aplikować o środki na budowę nowego obiektu. Oczywiście chodzi zarówno o budynek dydaktyczny, halę sportową, boisko i konieczne zaplecze. Szkoła ma być nowoczesna, funkcjonalna i jak najlepiej służyć dzieciom i młodzieży – podkreśla burmistrz. 

Kiedy miałaby się zacząć budowa? To nie jest jeszcze przesądzone i zależy w dużej mierze od pozyskania środków zewnętrznych. Obecnie działające szkoły gminne działają w Środzie w centrum miasta. Tymczasem cała nowa zabudowa jest lokalizowana głównie w północnej części miasta. 

- Ważne jest dla mnie, aby dzieci miały do szkoły bliżej. Stąd taka a nie inna propozycja lokalizacji. Oczywiście do szkoły muszą prowadzić ścieżki rowerowe, bezpieczne drogi. Wszystko to wydaje się dzisiaj w zasięgu – mówi Piotr Mieloch. – Poza tym trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby uniknąć w szkołach dwuzmianowości. 

Obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 uczy się 1.132 uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 – 934 uczniów, w szkole w Starkówcu Piątkowskim – 111 uczniów, w szkole w Słupi Wielkiej – 171 uczniów. Gdyby nie dwie szkoły prywatne, a więc Zespół Szkół Akademickich przy Wielkopolskiej Akademii Społeczno - Ekonomicznej oraz Szkoły Podstawowej ZOO, dziś nauka w gminnych podstawówkach trwałaby nawet do godziny 19:00.

Obecnie nauka w „Trójce” trwa od godz. 8:00 do 16:10 (druga zmiana zaczyna się o godz. 11:45 lub 12:55), w „Dwójce” przy ul. Lipowej od godz. 8:00 do 15:20, a przy ul. Dąbrowskiego od godz. 8:00 do 14:25. Nowa szkoła pozwoli zmniejszyć obłożenie w tych szkołach. 

W czasie zimowych ferii trwają w placówkach oświatowych prace remontowe. Malowanie i drobne remonty trwają w halach w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 2 (w dawnej „Jedynce”). W wakacje letnie odbędzie się ostatni etap wymiany okien w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej. 

Jednak największą inwestycją oświatową w tym roku będzie budowa nowej hali sportowej w Brodowie. Hala ma być gotowa pod koniec roku. – To na pewno pierwsza część inwestycji oświatowej w tej miejscowości. Brodowo rozbudowuje się, jest dzisiaj największą po Środzie miejscowością w gminie, a szkoła pęka w szwach. Budynek musi być rozbudowany albo wyprowadzimy z niego przedszkole, co oczywiście i tak wiąże się w budową budynku przedszkolnego. Na pewno to kolejna bardzo ważna inwestycja, która znajdzie się w najbliższych planach gminy – podkreśla burmistrz Piotr Mieloch.

(kóz)