Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych powstało w czerwcu 1990 r. i jest obecnie najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza ono 276 samorządów, z tego 246 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopolskich powiatów.

 

Kadencja władz stowarzyszenia jest ściśle związana z kadencją samorządów. Po kwietniowych wyborach przyszedł więc czas na wybory nowych władz stowarzyszenia, które miały miejsce w czwartek 27 czerwca podczas walnego zebrania sprawozdawczego za 2023 rok. W trakcie zebrania sprawozdanie finansowe WOKiSS-u, wraz z wnioskami pokontrolnymi za 2023 r. i kontrolnymi na 2024 i początek 2025 r., przedstawiał sekretarz powiatu średzkiego i jednocześnie członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia Bartosz Wieliński.

 

Sekretarz powiatu średzkiego do pracy w komisji rewizyjnej rekomendowany był przez sekretarzy gmin i sekretarzy powiatów. W głosowaniu otrzymał największe poparcie spośród wszystkich osób kandydujących do władz WOKiSS-u.

 

 

Otrzymał więcej głosów niż bardziej znani wieloletni samorządowcy w tym m.in. Lech Janicki – szef konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. – W mojej dotychczasowej karierze samorządowej taki wynik głosowania to bardzo duże wyróżnienie – mówi B. Wieliński.

W składzie trzyosobowej komisji rewizyjnej WOKiSS-u z B. Wielińskim pracować będą starosta międzychodzki Rafał Litke i wójt Granowa Zbigniew Kaczmarek.

 

(r)