Obowiązkowe OC rolników – podstawa prawna


Odpowiadając na pytanie, czy OC rolników jest obowiązkowe, musimy zajrzeć do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, bo to ona reguluje kwestie tego, kto i kiedy musi wykupić konkretne polisy. O obowiązku wykupienia OC rolnika mówi art. 44 wspomnianej ustawy, który brzmi:

 

Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

 

art. 44. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

 

Kiedy OC rolnika jest obowiązkowe?


Taką polisę muszą obowiązkowo wykupić osoby, które: 

 

- prowadzą działalność rolniczą,
- są właścicielami użytków rolnych powyżej 1 ha,
- opłacają przynajmniej w części podatek rolny.

Według art. 47 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych OC rolnika trzeba koniecznie zawrzeć już w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ponieważ OC rolnika należy do ubezpieczeń obowiązkowych, nastąpi automatyczne wznowienie ubezpieczenia na kolejny rok. Można zrezygnować z przedłużenia polisy, wypowiadając ją najpóźniej jeden dzień przed końcem trwania umowy, jednak trzeba pamiętać o wykupieniu OC rolnika w innym towarzystwie.

 

Ważne!


Wraz z przejęciem gospodarstwa przez inną osobę, przejmuje ona także prawa i obowiązki, wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolnika. W takiej sytuacji ubezpieczenie zostaje rozwiązane po okresie 12 miesięcy. 

 

Kary za brak obowiązkowego OC rolnika


Ponieważ OC rolnika należy do ubezpieczeń obowiązkowych, jego brak wiąże się z surowymi karami. W przypadku tej polisy to 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 roku kara za brak OC wynosi więc:

 

- 424,20 zł od 1 stycznia do 30 czerwca,
- 430 zł od 1 lipca do 31 grudnia.
 

Kontrolę gospodarstwa pod kątem aktualności ubezpieczenia OC przeprowadzić może  burmistrz, wójt, starosta, prezydent miasta, a także UFG. Pieniądze trafiają na konto UFG.

 

Czym oprócz grzywny grozi brak obowiązkowego OC rolnika?


Grzywna wpłacana do UFG to nie koniec problemów, jeśli nie wywiążesz się z obowiązku wykupienia obowiązkowej polisy OC rolnika. Spotkają Cię nieprzyjemności, jeśli Ty, osoba przez Ciebie zatrudniona lub pozostająca w gospodarstwie wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Wtedy będziesz musiał z własnej kieszeni pokrywać ich roszczenia. W jakich jeszcze sytuacjach pomocne jest ubezpieczenie?

 

Jaki jest zakres OC rolnika?


Wiesz już, że ubezpieczenie OC rolnika to Twój obowiązek. Jednak w jakich sytuacjach chroni polisa? Zakres ochrony, jak i wysokość sum ubezpieczenia jest taki sam w każdym towarzystwie. Niektórzy ubezpieczyciele proponują ciekawe dodatki – za opłatą lub bezpłatnie. 

 

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje m.in.:

 

 • - szkody spowodowane osobom trzecim (śmierć, utrata bądź rozstrój zdrowia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia) przez rolnika, jego domowników, a także pracowników w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
  - szkody wyrządzone osobom trzecim podczas użytkowania pojazdów wolnobieżnych,
  - szkody wyrządzone osobom trzecim przez zwierzęta gospodarskie.


Sumy gwarancyjne, według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie mogą być niższe niż:

 • - 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie,
  - 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.
  - OC rolnika a OC w życiu prywatnym

 • Wiesz już, że ubezpieczenie OC rolników jest obowiązkowe. Kupując je, możesz rozszerzyć ochronę o polisę OC w życiu prywatnym. Trzeba wiedzieć, że te dwie polisy chronią w dwóch różnych sytuacjach. OC rolnika musi wykupić każdy właściciel gospodarstwa rolnego. OC w życiu prywatnym natomiast jest dobrowolne. Obejmuje zdarzenia, które powstają w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego przez ubezpieczonego, jego dzieci czy zwierzęta. Obowiązuje w domu, ale i poza nim np. na urlopie. 

Oto przykłady, które dobrze obrazują, kiedy obowiązuje OC rolnika, a kiedy OC w życiu prywatnym. 

 

Przykład 1


Pan Maciej ma gospodarstwo rolne i zatrudnia w nim pracownika. Podczas żniw uszkodził on kombajnem samochód sąsiada. Ponieważ pan Maciej miał obowiązkowe OC rolnika, polisa pokryła szkody wyrządzone przez jego pracownika. 

 

Przykład 2


Syn pana Macieja wybił szybę w domu sąsiada. Pan Maciej, wykupując OC rolnika, zadbał także o rozszerzenie ochrony o OC w życiu prywatnym. Dzięki temu nie musiał pokrywać kosztów zakupu i naprawy okna. W tym przypadku przydało się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

 

Gdzie kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika?


Pamiętaj, że zakres i sumy gwarancyjne w każdym towarzystwie są takie same. Jeśli interesuje Cię tylko podstawowe ubezpieczenie, bez dodatkowych rozszerzeń, nie przepłacaj. Porównaj kilka polis, by móc wybrać tę najtańszą. Najlepiej zrobić to w multiagencji ubezpieczeniowej, takiej jak CUK Ubezpieczenia. Wejdź na stronę: https://cuk.pl/ubezpieczenia/rolnicze/oc-rolnika i zamów rozmowę, by znaleźć najtańsze OC rolnika u sprawdzonego ubezpieczyciela.