Debata kandydatów na burmistrza

Wtorek 26 marca godz. 18:00 Ośrodek Kultury w Środzie  

 

Debatę poprowadzi Zbigniew Król, będzie ona transmitowana „na żywo” na Facebooku „Gazety Średzkiej”

 

1. Przedstawienie kandydatów [proszę komitety o przesłanie do 22 marca informacji o kandydatach o długości 1 tys. znaków na mail – zbigniew.krol@gazetasredzka.pl]

2. Losowanie kolejności wypowiedzi.

3. Krótkie rozmowy z każdym z kandydatów – czas 4-5 min [rozmowa będzie dotyczyć przede wszystkim motywacji kandydowania, tego co kandydat może dać jako burmistrz]

4. Zagadnienia do każdego kandydata – czas na wypowiedź 1 min. [każdy kandydat otrzymuje to samo pytanie]

Wizja funkcjonowania średzkiej starówki

Pomysły na zielone, ekologiczne miasto

Co dalej ze strefą parkowania

Finansowanie średzkiego sportu

Co możemy zrobić dla średzkich seniorów

Wizja miasta przyjaznego dla dzieci i młodzieży

5. Kandydaci zadają sobie nawzajem po jednym pytaniu – odpowiedź 1 min/ jeśli ktoś rezygnuje z zadania pytania, osoba która go nie dostała ma prawo do wypowiedzi 1 min., dajemy możliwość ad vocem 30 sekund/

6. Podsumowanie – każdy kandydat na 3 minuty na zaprezentowanie siebie i zachęcenie do głosowania na własną osobę.