W bazylice mniejszej o godz. 7:30 rozpocznie się adoracja przy grobie

Pana Jezusa. Święcenie potraw na placu przy kolegiacie w godz. 10:00 - 15:00 co pół godziny, a w Topoli, Zielnikach, Romanowie, Babinie, Pławcach i Zdziechowicach od godz.14:00. O godz. 15:00 w bazylice rozpocznie się koronka do Miłosierdzia Bożego. Liturgia paschalna w bazylice rozpocznie się o godz. 20:00. Liturgię zakończy procesja rezurekcyjna wokół bazyliki. W kościele NSJ święcenie potraw w godz. 11:00 –16:00 co pół godziny.

Na wioskach święcenie potraw o godz.: 12:00 Pętkowo wieś, 12:15 Pętkowo Doświadczalnia, 12:30 Strzeszki, 12:45 Chwałkowo (przy krzyżu), 13:00 Kijewo.

Uroczysta koncelebra wigilii paschalnej o godz. 21:00. Na zakończenie liturgii odbędzie się procesja rezurekcyjna wokół kościoła. W niedzielę wielkanocną msze św. według porządku niedzielnego - nie będzie mszy o godz. 7:30.

W kościele pw. św. Józefa adoracja przy Grobie Pańskim w godz. 7:00 - 20:00. Święcenie pokarmów w kościele o godz. 10:00, 11:00, 12:00 oraz 14:00, 15:00 i 16:00. Przed kaplicą szpitalną Koronka do Bożego Miłosierdzia i święcenie potraw o godz. 15:00.

Wigilia paschalna w noc zmartwychwstania wraz z procesją wokół kościoła rozpocznie się o godz. 20:00. W niedzielę wielkanocną msze św. o godz. 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00, a w kaplicy szpitalnej o godz. 7:00. W niedzielę, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, w bazylice mniejszej msze św. według porządku niedzielnego, a pierwsza msza św. o godz. 8:30.

krzem