Mowa o odcinku o długości 1.460 m, począwszy od skrzyżowania z ulicą 3 Maja aż do budowanej wschodniej obwodnicy miasta. Zakres zadania na ul. Harcerskiej obejmuje m.in. remont drogi na odcinku 200 m, przebudowę drogi na odcinku 940 m i dalszy remont drogi na odcinku 320 m. W ramach zadania zaplanowano m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie mechanicznej ścinki poboczy, wykonanie podbudów dla projektowanych elementów drogowych, wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki kamiennej, wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej i wiążącej jezdni oraz zatok postojowych z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni oraz zatok postojowych z betonu asfaltowego, wykonanie frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych.

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane nawierzchnie chodników, zjazdów i drogi dla pieszych i rowerów z brukowej kostki betonowej, wykonanie humusowania terenów zielonych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu, wymianę, odtworzenie i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego oraz wymianę barier na obiekcie mostowym, wykonanie elementów ulic (oporników, krawężników, obrzeży), naprawa i zabezpieczenie elementów obiektu mostowego. 

 

Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie 2.352.360 zł).

 

(k)