Przypomnijmy, że inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsze, jednocześnie największe, zadanie w ciągu ul. Ossolińskich jest realizowane dzięki dofinansowaniu, jakie gmina Środa pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

 

Założenia projektowe obejmują prace remontowe związane z wykonaniem nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, nowej nawierzchni chodnika, stworzenie wjazdów i zjazdów na posesję oraz studni drogowych odwodnienia powierzchniowego wraz z rusztami. Remontowi podlegać będzie również podbudowa i nawierzchnia ciągu chodnika. Wymienione zostaną studzienki uliczne, jak i oznakowanie. 

Prace obejmują również remont ul. Dojazd, który zostanie sfinansowany w całości ze środków gminy Środa. Wykonawcą inwestycji będzie Firma Drogowa Sławomir Begier z Nekli, a koszt zadania to 1.060.000 zł.

 

(k)