Boisko buduje firma Sport Plus Wojciech Gregorczuk z miejscowości Sepno, koło Rokietnicy. Koszt boiska w Mącznikach to 313.785,30 zł. 

Boisko jest przewidziane m.in. do gry w koszykówkę, siatkówkę, hokej na trawie, piłkę ręczną. Zaprojektowano je jako boisko wielofunkcyjne o wymiarach placu gry 25 m x 15 m i strefy ochronnej szerokości 1,50 m.

 

Nawierzchnia będzie wykonana z trawy syntetycznej. Utwardzenia, ścieżki i dojścia do obiektu będą wykonane z kostki brukowej szarej. Na pozostałej części boiska zostanie posiana trawa.

 

Od szczytów boiska zaplanowany jest piłkochwyt wysokości 4 m z siatki polipropylenowej na konstrukcyjnych słupkach stalowych zabezpieczających plac gry. Ogrodzenie obiektu stanowić będzie panel z drutu o wysokości 1,5 m, mocowany do słupków w kolorze zielonym. 

W przetargu ujęto również dostawę i montaż wyposażenia sportowego boiska w urządzenia sportowe do koszykówki - 2 komplety koszy z montażem na stałe do podłoża, do siatkówki – 1 komplet siatek z antenkami, słupkami, tulejami i deklami, piłki ręcznej i hokeja na trawie – 1 komplet bramek 3,0 x 2,0 m z montażem na stałe do podłoża; oraz 4 szt. lamp solarnych oświetlenia zewnętrznego.

 

(k)