28 listopada policjanci z Wydziału Prewencji KPP zorganizowali szkolenie dla duchownych z powiatu średzkiego. Jednym z głównych założeń spotkania było omówienie najważniejszych tematów związanych z funkcjonowaniem parafii oraz bezpieczeństwem wiernych i księży podczas organizacji uroczystości religijnych
Duchowni z wszystkich parafii powiatu średzkiego wzięli udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu. Edukacyjne spotkanie było poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu w parafiach. Spotkanie odbyło się w salkach katechetycznych parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie.
Szkolenie prowadzili asp. sztab. Arkadiusz Kąsowski i sierż. Natalia Nowak. Z ich wystąpienia księża dowiedzieli się, jak zabezpieczać wartościowe dzieła sztuki będące na wyposażeniu kościołów. Ponadto policjanci wyjaśniali przybyłym tematy związane z zagrożeniami mogącymi wystąpić w trakcie organizacji uroczystości kościelnych, w tym głównie zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Funkcjonariusze wspomnieli również o specyfice przestępstw popełnianych na szkodę osób duchownych i wskazywali środki ostrożności, jakie w związku z tym należy podjąć.
Mundurowi omówili również zagadnienia związane z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w internecie, przy przetwarzaniu danych osobowych, bezpieczeństwa osób starszych oraz tematy dotyczące uzależnień i przemocy domowej.
(r)