GIECZ. Po dwóch latach przerwy, do Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu powróciła cykliczne wakacyjne wydarzenie plenerowe. Tak jak to bywało zawsze, w trzecią niedzielę lipca, na gieckiej osadzie odbył się popołudniowy piknik historyczno-rekreacyjny, który zakończył się wieczorną inscenizacją wydarzenia związanego z historią dynastii Piastów
W tym roku widowisko z cyklu „Letnie o Piastach bajanie…” miało tytuł „Powrót Bezpryma”. Giecka opowieść nawiązywała tym razem do czasów walki o władzę po śmierci Bolesława Chrobrego i przedstawiła dzieje konfliktu między spadkobiercami – pierworodnym synem Bolesława Bezprymem a jego młodszym bratem Mieszkiem II. Po raz pierwszy scenariusz powstał w oparciu o zaledwie kilka kronikarskich wzmianek. 
Giecka interpretacja dziejów została poprzedzona szczegółowymi konsultacjami z doskonałym historykiem, źródłoznawcą prof. dr. Edwardem Skibińskim z Instytutu Historii poznańskiego UAM. Jak zwykle przed przedstawieniem profesor E. Skibiński gawędą „Bezprym – pierworodny syn Bolesława Chrobrego” przybliżył zainteresowanym możliwe okoliczności fascynującej walki o władzę w okresie wczesnego średniowiecza.
Na osadzie jak zawsze zagościły grupy rekonstrukcyjne, które zamieszkały w gieckich chatach, ożywiając w tym dniu ospałą codzienność osady. Prezentowane było życie codzienne we wczesnośredniowiecznej osadzie. Były więc m.in. pokazy rzemiosła. 
Na czas spektaklu przybyłe z całej Polski grupy rekonstrukcyjne przeobraziły się w aktorów, a całość inscenizacji organizacyjnie i reżysersko spiął jak zawsze Sławomir Radbor Uta (Słowiański Mit o Stworzeniu Świata).
Podobać się mogło również muzyczne wydarzenie, czyli Joanna Lacher i koncert „Akustycznie - historycznie”. Oczywiście, na grodzisku możliwe było zwiedzania ekspozycji „Terra sancta – Giecz w monarchii piastowskiej”
krzem