W czwartek, 17 listopada, w holu Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oaza” odbył się wernisaż malarstwa Jacka Rozmiarka. Uroczystości towarzyszyła również recytacja poezji średzianki Magdaleny Szymańskiej, której wiersze dedykowane są wybranym obrazom artysty
Jacek Rozmiarek urodził się w Kórniku, jednak od wielu lat mieszka i pracuje w Wiedniu. Maluje głównie kobiety i konie, a jego obrazy prezentowane są podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech, Austrii czy Anglii. Stają się one także często okładkami zbiorów poetyckich oraz wizualnym dopełnieniem publikowanych w nich wierszy. 
Natomiast Magdalena Szymańska na co dzień jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Środzie. Była już nagradzana za swoje wiersze, z których część była publikowana z tomikach poezji.
(k)