Wykonawcą inwestycji będzie KOST-BUD Piotr Druchliński, który zaproponował w przetargu najniższą cenę - 3.825.814,09 zł. Przypomnijmy, że modernizacja ul. Harcerskiej zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie 2.352.360 zł).

 

Prace mają potrwać maksymalnie pół roku od chwili podpisania umowy. Przetarg nie obejmował budowy nowej kładki dla rowerów nad Moskawą w ciągu ulicy Harcerskiej. Dlatego ścieżka - jadąc od strony miasta, zakończy się właśnie na rzece. Potem do wschodniej obwodnicy, gdzie będzie już nowa ścieżka, rowerzyści przejadą niestety po ulicy. Na szczęście nie jest to zbyt długi odcinek. 

Cała inwestycja to odcinek ulicy Harcerskiej długości 1.460 m, począwszy od skrzyżowania z ulicą 3 Maja aż do budowanej wschodniej obwodnicy miasta. Zakres zadania na ul. Harcerskiej obejmuje m.in. remont drogi na odcinku 200 m, przebudowę drogi na odcinku 940 m i dalszy remont drogi na odcinku 320 m. W ramach zadania zaplanowano m.in.: wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie mechanicznej ścinki poboczy, wykonanie podbudów dla projektowanych elementów drogowych, wykonanie nawierzchni zatoki przystankowej z kostki kamiennej, wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej i wiążącej jezdni oraz zatok postojowych z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej jezdni oraz zatok postojowych z betonu asfaltowego, wykonanie frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych.

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane nawierzchnie chodników, zjazdów i drogi dla pieszych i rowerów z brukowej kostki betonowej, wykonanie humusowania terenów zielonych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji ruchu, wymianę, odtworzenie i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego oraz wymianę barier na obiekcie mostowym, wykonanie elementów ulic (oporników, krawężników, obrzeży), naprawa i zabezpieczenie elementów obiektu mostowego. 

 

(k)