To wielki sukces ucznia średzkiej „Trójki”, poprzedzony oczywiście wielką edukacyjną pracą. 

Oliwier w Wojewódzkim Konkursie Geograficznym, do którego przygotowała go nauczycielka Małgorzata Przybyła, z powodzeniem przeszedł przez etap szkolny i rejonowy, a udział w etapie wojewódzkim zwieńczył wspaniałym osiągnięciem, jakim było zajęcie drugiego miejsca i uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego.

 

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, gdzie z rąk wojewody uczeń odebrał zaświadczenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Co ważne, uzyskany tytuł laureata daje Oliwierowi możliwość podjęcia nauki w wybranej przez niego szkole ponadpodstawowej, do której zostanie przyjęty poza kolejnością.

 

(so)