Średzkie jezioro posiada tylko jedno miejsce wyznaczone jako miejsce wodowania, które znajduje się od strony ulicy Nekielskiej. Tymczasem wodowanie łodzi, także ratowniczych, odbywa się najczęściej na terenie kąpieliska w okolicach plaży, w miejscu nie przystosowanym do tego celu. Utrudnia to wodowanie łodzi, a w przypadku niskiego stanu wody wręcz uniemożliwia wodowanie łodzi. Niezbędne jest wybudowanie w pełni przystosowanego miejsca wodowania łodzi nad średzkim jeziorem, w rejonie kąpieliska. 

 

Proponowane nowe miejsce wodowania to okolice stanicy rybackiej, przy ścieżce pieszo-rowerowej. Sprzyja temu niski brzeg w tym miejscu, duża ilość miejsca na ustawienie pojazdów i łatwy dojazd. W ramach inwestycji potrzebne byłoby utwardzenie zjazdu do wody i w wodzie, zainstalowanie oświetlenia, wyciągarki elektrycznej i pomostu pływającego. 

 

Szacunkowa kwota potrzebna na sfinansowanie tego zadania to 140 tys. zł. Połowa środków potrzebnych na sfinansowanie zadania pochodzić będzie z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Warunkiem przyznania dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego jest udział własny samorządu również w kwocie 70 tys. zł. Na razie w budżecie gminy zapisano na ten cel 50 tys. zł. 

 

Prace projektowe i związane z udzieleniem niezbędnych pozwoleń rozpoczęły się już ubiegłym roku. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie dla podmiotów, które będą mogły korzystać z miejsca wodowania. Łódź ratunkową ma OSP Środa, ale miejsce wodowania posłuży też strażakom z PSP, żeglarzom, wędkarzom i służbom komunalnym. 

 

(is)