Parkingi wybudowała Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Firma ta zaproponowała cenę 2.950.000 zł oraz okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy od chwili zakończenia inwestycji. 

 

Zakres prac budowlanych obejmował roboty nawierzchniowe - roboty ziemne, niwelacyjne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, oznakowanie, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego i furtek, dostawa i montaż bram samonośnych, zieleń niska i trawy; budowę wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej - roboty ziemne, roboty montażowe kanałów z rur pcv, montaż studni, wpięcie wewnętrznej instalacji do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej; roboty elektryczne - instalacja oświetlenia terenu typu LED, instalacja zasilania bram samonośnych, instalacja zasilająca, sterowanie i obwody agregatu. 

 

W zakresie zamówienia były również roboty rozbiórkowe istniejących budynków gospodarczych i magazynowych oraz zmiana lokalizacji agregatu prądotwórczego. Przedmiotem zamówienia były utwardzenia miejsc komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych z wjazdem od strony ul. Sportowej z wyłączeniem drogi serwisowej o nawierzchni ażurowej.

 

Stadion nadal nie ma pozwolenia na użytkowanie, choć wydawało się, że dokument zostanie wydany lada moment. Przypomnijmy, że półtora miesiąca temu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie zakończyła czynności kontrolne związane z odbiorem i użytkowaniem budynku trybun z zapleczem wielofunkcyjnym i częścią infrastruktury towarzyszącej na Stadionie Średzkim. Strażacy, których kontrola zawsze jest bardzo drobiazgowa, bo dotyczy bezpieczeństwa użytkowników obiektu, po tym jak zgłosili szereg uwag, teraz mogli z czystym sumieniem wydać pozytywną decyzję. 

 

  • Z uwagi na charakter obiektu, program odbioru był wyjątkowo obszerny, a przeprowadzona kontrola bardzo wnikliwa. Kontroli technicznej, sprawdzeniu i dopuszczeniu do użytkowania podlegały najważniejsze systemu budynku mające bezpośredni wpływ na bezpieczne jego użytkowanie. Sprawdzono systemy wentylacji i oddymiania, system hydrantów, komunikacji i ewakuacji, zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów budynku oraz jego konstrukcji jak również systemy awaryjnego zasilania i monitoringu. W toku czynności odbiorczych, obiekt został dodatkowo wyposażony w system hydroforowy podnoszenia ciśnienia w sieci hydrantowej przeciwpożarowej na wyższych kondygnacjach oraz dodatkowe oznaczenia dróg ewakuacyjnych i windy - mówił nam Michał Orłowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Urzędzie Miejskim w Środzie.

(kóz)