Bez wątpienia ten niespełna kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej jest bardzo potrzebny, gdyż połączy dwa długie odcinki, które obecnie są gotowe. Po tym jak zakończył się pierwszy etap budowy wschodniej obwodnicy miasta (od ronda na trasie katowickiej w okolicach Włostowa aż do ul. Harcerskiej), kończąca się na moście na Moskawie trasa rowerowa nie miała ciągu dalszego. Nie łączyła gotowej ścieżki z Brodowa, ani ścieżki na ul. Brodowskiej. Teraz ma sie to zmieniać 

 

Powiat średzki otrzyma dofinansowanie na rozbudowę w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w Środzie. Wartość projektu to 2.784.999,98 zł, zaś otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych wynieść ma 1.943.899,99 zł. Ile będzie kosztowała inwestycja przekonamy się po przetargu. na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy się on odbędzie, ale ścieżka powinna być gotowa za rok.

 

W tej chwili ścieżka na ul. Brodowskiej sięga do firmy Pachura Moto Center. Teraz zyska ciąg dalszy w stronę firmy Schissel i dalej do wjazdu do firmy Mizgier. Potem pobiegnie wzdłuż Moskawy aż do mostu na nowej obwodnicy. Ścieżka będzie asfaltowa. - Dzięki tej inwestycji uda nam się połączyć dwa ciągi rowerowe. Będzie bez wątpienia bezpieczniej - mówi starosta Ernest Iwańczuk.

 

Powiat już ma gotowy projekt i pozwolenie na budowę. Konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie wykupu gruntu, a potem wyłonienie wykonawcy w przetargu. 

 

Po stronie gminy leży za to włączenie w sieć drogową ścieżki łączącej Brodowo ze Środą. Tam także konieczny bedzie wykup gruntu i wykonanie projektu. Aby dostać się do ciągu rowerowego na wschodniej obwodnicy, rowerzyści jadący z i do Brodowa będą musieli przejechać na drogą stronę wschodniej obwodnicy. 

 

(kóz)