„Encyklopedię Osobistości Rzeczpospolitej Polskiej” wydaje BPH British Publishing House. Jest zbiorem wybitnych osób różnych dziedzin. Obecność w niej prof. Ireneusza Kubiaczyka to świetna promocja Środy i powiatu średzkiego, tym bardziej, że w omówieniu sylwetki naukowca kilkakrotnie pojawia się nazwa naszego miasta i oczywiście średzkiej szkoły wyższej.

Sylwetka prof. Kubiaczyka obfituje w wiele ciekawych faktów i opowiada o jego drodze naukowej. Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zajmował się w swoim życiu zawodowym analizą matematyczną, równaniami różniczkowymi i całkowymi, równaniami na skali czasowej, teorii punktu stałego. Na UAM przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze. 

Dla Środy jest one jednak przede wszystkim twórcą Wielkopolskiej Akademii Społeczno – Ekonomicznej, która od wielu lat kształci w Środzie studentów z całej Wielkopolski, utworzyło Zespół Szkół Akademickich z przedszkolem, szkołą podstawową i liceum.

(k)