Gazeta Średzka

Redakcja ul. Wiosny Ludów 10/216

63-000 Środa Wlkp.

redakcja@gazetasredzka.pl

www.gazetasredzka.pl

Tel. 61 285-37-69

Redaktor naczelny: Zbigniew Król

zbigniew.krol@gazetasredzka.pl

Zastępca redaktora naczelnego: Jarosław Krzeminski

jaroslaw.krzeminski@poczta.fm

Sekretarz redakcji: Krzysztof Zalewski

krzysztof.zalewski@gazetasredzka.pl