Przypomnijmy, że firma KOST-BUD Piotr Druchliński prowadzi już prace modernizacyjne w Środzie na ul. Harcerskiej. Na razie częściowo rozebrany został stary chodnik, pojawił się nowy krawężnik. Ścieżka jest planowana od strony miasta do przejścia dla pieszych przy wjeździe do Źrenicy (przy mostku na Moskawie). Dalej rowerzyści musieliby wjechać na ulicę i aż do ronda jechać tym dość ruchliwym ciągiem. 

Początkowo planowano, że ścieżka pobiegnie inaczej, czyli tuż za komendą policji skręci w prawo na istniejący tam most po kolei wąskotorowej nad Moskawą i dalej drogą gminną poprowadzi do drogiego ronda na wschodniej obwodnicy. Potem jednak koncepcja się zmieniła.

 

- Problemem przy przeprowadzeniu ścieżki proso ulicą Harcerską był wąski most na Moskawie. Ale w ostatnim czasie znaleźliśmy ofertę lekkiej kładki, która rozwiązałaby problem. Dlatego postanowiłem o zleceniu dokumentacji na ciąg dalszy ścieżki w stronę ronda - mówi starosta.

Przypomnijmy, że cała tocząca się obecnie inwestycja to odcinek ulicy Harcerskiej długości 1.460 m, począwszy od skrzyżowania z ulicą 3 Maja aż do budowanej wschodniej obwodnicy miasta. Zakres zadania na ul. Harcerskiej obejmuje m.in. remont drogi na odcinku 200 m, przebudowę drogi na odcinku 940 m i dalszy remont drogi na odcinku 320 m.

Inwestycja będzie kosztować 3.825.814,09 zł. 

 

(r)