Wykonawcą inwestycji jest firma z Kostrzyna, która złożyła najkorzystniejszą propozycję. Prace są prowadzone w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie toczą się jeszcze konsultacje zarządu szpitala z wykonawcą. 

 

Całość ma kosztować 10,5 mln zł. Szpital otrzyma z Ministerstwa Zdrowia 6,6 mln zł dotacji. 4 mln zł ma dołożyć samorząd, w ciągu dwóch lat w sumie po dwa miliony złotych samorząd powiatowy i samorząd gminny. Po modernizacji Szpitalny Oddział Ratunkowy zyska dodatkowe 430 m kw. 

- Dla pacjentów ważne jest to, że Szpitalny Oddział Ratunkowy przez cały czas będzie działać. Nie będzie ograniczenia jego działalności. Stanie się tak dlatego, że najpierw wykonawca wybuduje nową część, gdzie potem przeniesie się oddział, a potem zostanie wyremontowana stara część – mówi prezes Szpitala Średzkiego Paweł Dopierała. 

Rozbudowa spowoduje, że zniknie część parkingów od strony ul. Szarytek. Trzeba będzie także przesadzić kilka młodych drzew. Nie powinno to być jednak problemem. Docelowo w innym miejscu znajdzie się wejście do SOR niż to ma miejsce obecnie.

 

Co ważne, po zakończeniu prac budowy nowej i zmodernizowanej starej części, przeniesie się tam także tzw. wieczorynka i pomoc świąteczna. Pacjenci chcąc z niej skorzystać będą zatem wchodzić od strony ul. Szarytek, a nie jak teraz od Żwirki i Wigury. Od tej strony, czy od obecnego głównego wejścia odbywać się będą tylko przyjęcia do szpitala. 

 

Prace budowlane rozpoczną się jednak od modernizacji części garażowej. Tam wykonawca wejdzie najszybciej. Potem ma się rozpocząć budowa nowej części SOR. 

 

Prezes Paweł Dopierała bardzo liczy również na pieniądze z KPO, które pozwoliłyby wybudować nową salę operacyjną. Szpital dysponuje dwiema salami, ale jak nam powiedział prezes Dopierała, trzecia sala zdecydowanie zwiększyłaby możliwości operacyjne placówki przy takim samym składzie osobowym. 

 

Szpital chce także docelowo przenieść przychodnie lekarskie do budynku przy ul. Szarytek. Musi on jednak zostać zmodernizowany. Bez wątpienia także na tę inwestycję bardzo potrzebne byłyby środki zewnętrzne. 

 

(kóz)