Średzka Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała sztandar 1 czerwca 1924 roku i do dziś ma go w posiadaniu. Okazją do wręczenia sztandaru było nieco spóźnione obchody pół wieku istnienia średzkiej straży pożarnej, która powstała w 1867 roku. Rocznica wypadała w 1917 roku, a więc w czasie wojny światowej. Jubileusz świętowano kilka lat później. Było to też okazja do przekazania strażakom nowego sztandaru. Średzka straż miała już wcześniej sztandar, który został 12 maja 1900 roku. Sztandar ten zaginął, ale widać go na archiwalnych zdjęciach np. z ćwiczeń strażaków w 1914 roku. Był to sztandar niemiecki, a po odzyskaniu niepodległości strażacy chcieli mieć sztandar polski. 

 

Sztandar z 1924 roku strażacy mają do dziś w swoich zbiorach. Obecnie średzcy strażacy używają repliki tego historycznego sztandaru, która została nadana w 2000 roku.

 

Co ciekawe, zachował się nie tylko sztandar, ale również oryginalny drzewiec sprzed stu lat. Nabite na nim są pamiątkowe gwoździe organizacji, które zapewne były fundatorami sztandaru. Gwoździ jest aż 42! Fundatorami były m.in. Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Magistrat i Rada Miejska Środa. Na gwoździach uhonorowane są liczne straże pożarne, m.in. z Kościana, Kalisza, Krotoszyna, Koźmina, Czerniejewa, Wągrowca, Obornik, Ostrowa Wielkopolskiego, Śremu, Jarocina, Wrześni, Kostrzyna, Swarzędza i Zaniemyśla. Gwoździe nabiły też średzkie instytucje i organizacje: Bank Ludowy w Środzie, Bractwo Strzeleckie w Środzie, Sokół Środa, Związek Pracowników Pocztowych w Środzie, Towarzystwa Katolickiej Młodzieży Polskiej w Środzie, Związek Hallerczyków Placówka Środa, Towarzystwo Uczestników Powstania, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Podoficerów Rezerwy Koło Środa, Lutnia oraz Towarzystwo Kupców w Środzie, ale także Cech Kowalski i Kołodziejski w Środzie oraz Wolny Cech Piekarzy w Środzie. 

 

Wszystkie te organizacje zaproszone zostaną na jubileuszowe obchody, które zaplanowano na sobotę 1 czerwca w Środzie. W planach jest przemarsz przez miasto, msza św. w kolegiacie, apel strażacki na Starym Rynku i pokazy strażackie dla dzieci - w końcu będzie to Dzień Dziecka. 

 

krzem