W styczniu 2011 roku, na spotkaniu członków Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego, p. Edward Formanowicz zaproponował powołanie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie. Z zaangażowaniem podjął się niezwykle trudnego, ale bardzo oczekiwanego przez społeczeństwo średzkie zadania.

 

W krótkim czasie zgromadził wokół siebie grupę pasjonatów gotowych wesprzeć inicjatywę.

Pan Edward Formanowicz wiedział, jak ważne jest wśród starszych osób propagowanie zdrowego trybu życia, rozwoju intelektualnego, uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, a zarazem ułatwianie oraz rozwijanie kontaktów w grupach i zespołach.

Powstające Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało służyć dialogowi kultur, środowisk i pokoleń.

 

Starania i zabiegi p. Edwarda Formanowicza, przy dużym wsparciu żony Stefanii, zakończyły się wielkim sukcesem 12 kwietnia 2011 roku zostało powołane Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wybrano zarząd.

 

Funkcję prezesa objął p. Edward Formanowicz, który w działalność UTW zaangażował całą swoją wiedzę, osobowość społecznika - człowieka prawego i o wysokiej kulturze osobistej.

Niezapomniany, śp. Edward Formanowicz pełnił funkcję prezesa, z wielkim sukcesem, przez 6 lat.

Mimo rezygnacji, ze względu na stan zdrowia, zgodnie z uchwałą UTW otrzymał tytuł Honorowego Członka Zarządu. Za swoje zasługi był również nominowany w plebiscycie „Gazety Średzkiej” do nagrody „Sulisława”.

 

Panie Prezesie,

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą pamiętać pańską życzliwość i otwartość na każdego człowieka.

DZIĘKUJEMY!

 

(r)