Dom Seniora Fundacji Zakłady Kórnickie to jeden z najnowocześniej wyposażonych ośrodków w Polsce, przeznaczony dla osób starszych, które wymagają opieki długoterminowej lub rehabilitacji. Zapadła już decyzja, aby placówkę rozbudować. Inwestycja ma kosztować 13 mln zł 
Dom Seniora jest placówką całodobowego pobytu długo- lub krótkoterminowego. Ośrodek jest budynkiem spełniającym standardy unijne, parterowym, dostosowanym do potrzeb ludzi starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Celem działania Domu Seniora jest stworzenie atmosfery ciepła rodzinnego, zaspokojenie potrzeb bytowych, ale również aktywizacja podopiecznych przez udział w warsztatach terapii zajęciowej, rehabilitacji i fizykoterapii.
Dom Seniora przeznaczony jest dla osób starszych, niemogących, z różnych względów, samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, z ograniczoną sprawnością, niewymagających leczenia szpitalnego, wymagających rehabilitacji usprawniającej, poszpitalnej, wymagających wsparcia i całodobowej pomocy innych osób.
Wszystkie pokoje mieszkalne oraz pomieszczenia wspólnie użytkowane mieszczą się na parterze, budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Obecnie w Domu Seniora jest 58 miejsc w pokojach 1-, 2-, 3- osobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, system przywoławczy, centralną instalację RTV i internetową, pokoje są umeblowane,
w każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem. Jest też przestronna jadalnia, ogród zimowy i Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
(r)