W szkołach podstawowych w powiecie średzkim uczy się obecnie 926 uczniów klas ósmych. Można założyć, że do szkół średnich, podobnie jak po poprzednim roku szkolnym, aplikować będzie około 1 tys. uczniów. W szkołach ponadpodstawowych będzie zatem bardzo tłoczno. Ale w kolejnych latach zacznie się to, na co patrzeć należy z wielkim niepokojem. Liczba uczniów rocznikowo spadnie o połowę...
- Przygotowujemy analizę dotyczącą potencjalnych naborów w szkołach ponadpodstawowych w kolejnych latach. Ale już ze wstępnych danych wynika, że liczba uczniów w naszych szkołach będzie drastycznie spadać, co oznaczać będzie zmniejszanie liczby oddziałów i większą konkurencję o ucznia - mówi wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka. 
Starosta Ernest Iwańczuk chce w najbliższym czasie spotkać się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy, czyli Liceum Ogólnokształcącego w Środzie, Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie. - Chcę z dyrektorami porozmawiać o czekającej nas sytuacji w szkołach w związku z sytuacją demograficzną. Obecny rok pod względem naboru był taki, że szkoły nie mogły pomieścić wszystkich chętnych. Przyszły rok będzie podobny i dyrekcje muszą się do tego przygotować. Ale w następnych latach sytuacja dramatycznie się zmieni, a to będzie oznaczać poważne problemy dla szkół i dla zatrudnionych w nich nauczycieli - mówi starosta Ernest Iwańczuk. 
Z dawnych zebranych przez Wydział Oświaty w Starostwie Powiatowym w Środzie wynika, że w tym roku do klas ósmych w szkołach podstawowych we wszystkich naszych gminach uczęszcza 926 uczniów. W gminie Środa 534, w gminie Dominowo 53, w gminie Krzykosy 100, w gminie Nowe Miasto 110, w gminie Zaniemyśl 127.
Wiadomo, że nie wszyscy uczniowie wybiorą do dalszej edukacji szkoły w Środzie. Część trafi do szkół w Poznaniu, niektórzy do Jarocina, czy Wrześni lub jeszcze innych placówek. Z drugiej strony, do Środy przyjdą także uczniowie spoza powiatu, którym spodoba się oferta szkół ze Środy. 
- Można się zatem spodziewać, że najbliższy nabór do naszych szkół ponadpodstawowych będzie taki sam lub nieco mniejszy niż w obecnym roku szkolnym - mówi starosta Ernest Iwańczuk.
Szkoły będą musiały więc z trudem zmieścić wszystkich uczniów. Nie będzie to proste, bo obecne placówki oświatowe pękają w szwach. 
Kłopoty bogactwa zakończą się jednak już w kolejnych latach. I to w sposób dramatyczny. Powołując się na te same informacje z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego możemy podać, że w obecnych klasach siódmych szkół podstawowych na terenie całego powiatu uczy się już tylko 437 uczniów, czyli mniej niż połowa tego, co w klasie wyżej. I tylko mniej więcej tylu uczniów trafi do szkół średnich w Środzie w roku 2024. 
Obecnie do klasy siódmej w Środzie uczęszcza tylko 246 uczniów, w gminie Dominowo zaledwie 12, w gminie Krzykosy 88, Nowe Miasto 32 i Zaniemyśl 59.
W roczniku niżej, czyli w klasach szóstych, uczy się więcej uczniów niż w klasach siódmych, ale nadal dużo mniej niż w ósmych. Obecnie do klas szóstych uczęszcza 658 uczniów (w gminie Dominowo 37, Krzykosy 71, Nowe Miasto 84, Środa 410, Zaniemyśl 56).
Wkrótce poznamy dane niższych roczników, ale wiadomo już, że nie będzie różowo. Szkoły muszą być elastyczne, aby przyjąć odpowiednią liczbę uczniów. Tylko jak być elastycznym, skoro zatrudnia się nauczycieli pragnących mieć gwarancję pracy...
(kóz)

Uczniowie w szkołach podstawowych w powiecie średzkim:
klasy VIII - 926
klasy VII - 437
klasy VI - 658