Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa, która wygrała przetarg oferując cenę 2.950.000 zł, okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Zakres prac obejmie roboty nawierzchniowe: roboty ziemne, niwelacyjne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, elementy ulic, nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, oznakowanie, dostawę i montaż ogrodzenia panelowego i furtek, dostawę i montaż bram samonośnych, wykonanie zieleni niskiej i posadzenie trawy.

 

W zakresie zamówienia są również roboty rozbiórkowe istniejących budynków gospodarczych i magazynowych oraz zmiana lokalizacji agregatu prądotwórczego. Przedmiotem zamówienia są utwardzenia miejsc komunikacji wewnętrznej, miejsc postojowych z wjazdem od strony ul. Sportowej z wyłączeniem drogi serwisowej o nawierzchni ażurowej.

 

Parkingi mają być gotowe pond koniec wiosny. Jak mówi Michał Orłowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Urzędzie Miejskim, po zakończonym niedawno sezonie na lodowisku, teraz całość zostanie rozebrana, a wykonawca będzie mógł zacząć budować miejsca parkingowe. Na razie nie wiadomo, gdzie w przyszłym roku stanie lodowisko. 

 

Ciągle nie został jeszcze oddany do użytku nowy budynek stadionowy. Otóż okazuje się, że konieczne było zakupienie hydroforu, który pozwoli na osiągniecie na ostatnie kondygnacji budynku wymaganego przez straż pożarną ciśnienia wody. Bez tego odbiór obiektu nie byłby możliwy.

 

Lada moment na teren murawy ma także wejść firma Spiraea, która - zgodnie z zaleceniami eksperta - ma dokonać nacięć na murawie i wprowadzić tam materiał, który ma poprawić przepuszczalność. Poza tym firma ma także dokonać spulchnienia górnej warty murawy. 

Wszystkie te zabiegi mają doprowadzić do zakończenia kłopotów w murawą, na której po każdym wiekszym deszczu stała woda, co w praktyce uniemożliwiało użytkowanie obiektu. czy tak się stanie, przekonamy się już niedługo. 

 

(kóz)