W lutym szykujemy się na marzec, a marzec w Środzie zawsze ma kolor żółty. Żółty, jak żonkile, jak Pola Nadziei

W Stowarzyszeniu Hospicjum im. Piotra Króla odbywa się szkolenie uczniów, bo Pola Nadziei zbliżają się wielkimi krokami. - Spotykamy się z pełnymi pozytywnej energii młodymi ludźmi na warsztatach dla wolontariuszy. Wezmą oni udział w tegorocznej edycji Pól Nadziei, które odbędą się 23 marca - mówi Marta Tomys ze stowarzyszenia.

Warsztaty prowadziła nieoceniona Zofia Małkowicz - socjolożka, która od 2017 r. przygotowuje młodych do pełnieni ważnej roli, jaką jest wolontariusz. Wyposaża młodzież w wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne potrzebne w kontaktach z darczyńcami. Było o emocjach, komunikacji niewerbalnej, a także osobistej autentyczności - kluczowej w relacji z drugim człowiekiem. 

Podczas warsztatu uczennice i uczniowie dowiedzieli się co to jest hospicjum, poznali historię średzkiej placówki, której stają się istotną i piękną częścią. - Za nami wspaniałe, wartościowe spotkania z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 3, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Akademickich, Szkoły Podstawowej ze Słupi Wielkiej. Przed nami szkolenia z uczniami klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej ZOO, a także z młodzieżą ze szkół średnich: Zespołu Szkół Rolniczych, LO Zespołu Szkół Akademickich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania – mówi Marta Tomys. Warsztaty, dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, współfinansowane są ze środków publicznych przez gminę Środa Wielkopolska. 

To będą inne Pola Nadziei niż dotychczas. Pierwszy raz wolontariusze wyjdą na ulice z puszkami, żeby zbierać datki nie jak dotychczas – na budowę, ale na funkcjonowanie Hospicjum im. Piotra Króla. 

(r)