Bogusław Makowski
prezes Stowarzyszenia Dom Pełen Kultury, które prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu
Jesteśmy oczywiście bardzo dumni i zadowoleni z tytułu, jaki otrzymała gmina Środa - Samorząd Społecznie Odpowiedzialny. Tytuł przyznała Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu za działalność gminy, której tak ważnym punktem jest Centrum Integracji Społecznej
CIS działa od października 2015 roku. Przez naszą spółdzielnię przewinęło się około 90 osób. Niektóre z nich znalazły stałą pracę, inne w CIS są od dłuższego czasu i mają tutaj szansę pracować i wypracowywać sobie staż pracy. To bardzo ważne, gdyż do CIS trafiają zwykle osoby, które z różnych względów od długiego czasu nie mogły znaleźć stałej pracy. Problemem często były niskie kwalifikacje, czy też problemy zdrowotne. Mimo że rynek pracy wydaje się ciągle poszukiwać pracowników, to nie każdy ma szansę. W CIS mają za to szansę nabrać doświadczenia, pokazać się i część z nich wówczas znajduje stałą pracę.
Obecnie CIS prowadzi trzy warsztaty - utrzymania i pielęgnacji zieleni, ogólnobudowlany i porządkowo - sprzątający. Pracowników Centrum Integracji Społecznej widać więc w mieście, gdzie pielęgnują zieleń i porządkują teren. Z punktu widzenia miasta, to zadania bardzo ważne.
Do CIS trafiają osoby kierowane do nas przez Ośrodek Pomoc Społecznej, czyli są to podopieczni OPS. Dzięki pracy w CIS mają szansę powrotu na rynek pracy. Ale nie tylko. Staramy się, aby grupa mogła korzystać także z innych możliwości. Ostatnio, dzięki Fundacji Barka, 15-osobowa grupa pojechała nad morze, organizujemy wyjścia do kina, czy też spotkania integracyjne. Działalność CIS daje duże pole do działania, a dla mnie jest powodem do satysfakcji.
Oczywiście, nikogo nie zmuszamy do pracy. Ale dajemy taką możliwość. Utrzymujemy się z przyznanej dotacji oraz z tego, co uda nam się wypracować. Pracownicy mają oczywiście płacony ZUS, na rękę dostają nieco ponad tysiąc złotych plus premię do 600 zł, w zależności od tego, czy uda nam się ją wypracować.