Pod koniec lipca wybrano nowy zarząd policyjnych związków zawodowych. Na nowego przewodniczącego wybrano Michała Pacyka, natomiast na zastępców wybrano dotychczas obejmujących te stanowiska Waldemara Gołębiewskiego i Michała Ciesielskiego. W policji związki zawodowe to bardzo silna instytucja 
25 lipca odbyły się w komendzie wybory nowego zarządu terenowego w Środzie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów. Związkowcy wybrali na przewodniczącego stowarzyszenia Michała Pacyka, który zastąpił przez wiele lat pełniącego te funkcję Macieja Muszyńskiego. Ten ostatni podjął decyzję o zdaniu stanowiska, ponieważ w ubiegłym roku przeszedł na emeryturę. 
W skład nowego zarządu weszli również dotychczasowi zastępcy Waldemar Gołębiewski oraz Michał Ciesielski. Ponadto Michał Ciesielski został wybrany na kolejną kadencję jako delegat związków.
(k)